Hokaido Grape ฮ็อคไกโดองุ่น

คุณสมบัติสินค้า:

Hokaido Grape ฮ็อคไกโดองุ่น

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Hokaido Grape ฮ็อคไกโดองุ่น
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม