I AM SALT MANGO มะม่วง

คุณสมบัติสินค้า:

I AM SALT MANGO มะม่วง

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า I AM SALT MANGO มะม่วง

Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม