Doge Apple Black Currante แอปเปิ้บ แบล็คเคอเร้น

คุณสมบัติสินค้า:

Doge Apple Black Currante แอปเปิ้บ แบล็คเคอเร้น

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Doge Apple Black Currante แอปเปิ้บ แบล็คเคอเร้น

Nicotine mg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม