Rigley's Double Mint

คุณสมบัติสินค้า:

Rigley's Double Mint

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Rigley's Double Mint
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม