Perform วนิลา ฝาฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

Perform วนิลา ฝาฟ้า

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Perform วนิลา ฝาฟ้า
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม