Number Six Spear Mint มิ้น

คุณสมบัติสินค้า:

Number Six Spear Mint มิ้น

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Number Six Spear Mint มิ้น

Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน50
PG ตัวสร้างกลิ่น50
คะแนนโดยรวม