Number Six Apple แอปเปิ้ล

คุณสมบัติสินค้า:

Number Six Apple แอปเปิ้ล

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Number Six Apple แอปเปิ้ล
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม