Salt NusanTara นุซันตารา ซัมโมน่า

คุณสมบัติสินค้า:

Salt NusanTara นุซันตารา ซัมโมน่า

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt NusanTara นุซันตารา ซัมโมน่า
 
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม