Salt Bangsawan บังเขียว สับปะรสฮันนี่ดริว

คุณสมบัติสินค้า:

Salt Bangsawan บังเขียว สับปะรสฮันนี่ดริว

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Bangsawan บังเขียว สับปะรสฮันนี่ดริว
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม