Salt YoYo โยโย่องุ่น

คุณสมบัติสินค้า:

Salt YoYo โยโย่องุ่น

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt YoYo โยโย่องุ่น
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม