50 Punch Pineapple สับปะรส

คุณสมบัติสินค้า:

50 Punch Pineapple สับปะรส

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 50 Punch Pineapple สับปะรส
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม