Salt Bangsawan บัง Staw Blackkerrent

คุณสมบัติสินค้า:

Salt Bangsawan บัง Staw Blackkerrent

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  Salt Bangsawan บัง Staw Blackkerrent
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม