USA VGOD SALT NIC 30 ML - PURPLE BOMB องุ่นเย็นหอมลึก

คุณสมบัติสินค้า:

USA VGOD SALT NIC 30 ml - Purple Bomb องุ่นเย็นหอมลึก NIC 25mg

Share

Share

USA VGOD SALT NIC 30 ML - PURPLE BOMB องุ่นเย็นหอมลึก
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม