USA VGOD SALT NIC 30 ML - MIGHTY MINT กลิ่นมิ้น เย็นชุ่มคอ

คุณสมบัติสินค้า:

USA VGOD SALT NIC 30 ml - Mighty Mint กลิ่นมิ้น เย็นชุ่มคอ

Share

Share

USA VGOD SALT NIC 30 ML - MIGHTY MINT กลิ่นมิ้น เย็นชุ่มคอ
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
PG ตัวสร้างกลิ่น