SALT PERFORM KIWIDEW

คุณสมบัติสินค้า:

Salt Perform Kiwidew

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า SALT PERFORM KIWIDEW กีวี่
 
Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม