Baam! ยาคูลท์

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น ยาคูลท์ NIC : 3 ระดับความเย็น : 5/10 ระดับความหวาน : 7/10 VG ตัวทำควัน : 70 PG ตัวสร้างกลิ่น : 30 คะแนนโดยรวม 8/10

Share

Share

 น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น ยาคูล

NIC : 3
ระดับความเย็น : 5/10
ระดับความหวาน : 7/10
VG ตัวทำควัน : 70
PG ตัวสร้างกลิ่น : 30

คะแนนโดยรวม 8/10