SALT เมล่อนปั่น

คุณสมบัติสินค้า:

Salt เมล่อนปั่น 250.-

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า SALT เมล่อนปั่น

Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม