The lord Honeydew Pineapple

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น สับปะรดฮันนี่ดริว NIC : 6 ระดับความเย็น : 6/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 70 PG ตัวสร้างกลิ่น : 30 คะแนนโดยรวม 7/10

Share

Share