Salt Kyoho Grape องุ่นเคียวโฮ

คุณสมบัติสินค้า:

Salt Kyoho Grape องุ่นเคียวโฮ

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Kyoho Grape องุ่นเคียวโฮ

Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม