G Project Ice

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่นผลไม้รวม NIC : 3 ระดับความเย็น : 8/10 ระดับความหวาน : 4/10 VG ตัวทำควัน : 50 PG ตัวสร้างกลิ่น : 50 คะแนนโดยรวม 6/10

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่นผลไม้รวม

NIC : 3
ระดับความเย็น : 8/10
ระดับความหวาน : 4/10
VG ตัวทำควัน : 50
PG ตัวสร้างกลิ่น : 50

คะแนนโดยรวม 6/10