BANGSAWAN เขียว

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น ฮันนี้ดิวผสมสับปะรด NIC : 6 ระดับความเย็น : 7/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 70 PG ตัวสร้างกลิ่น : 30 คะแนนโดยรวม 7/10

Share

Share

BANGSAWAN เขียว บังเขียว

Nicotine6mg
ระดับความเย็น7/10
ระดับความหวาน5/10
VG ตัวทำควัน70
PG ตัวสร้างกลิ่น30
คะแนนโดยรวม7/10 

 

 

Bangsawan เขียว บังสวรรเขียว บางสวานเขียว 65ML