Sprite สไปร์ลิ้นจี่

คุณสมบัติสินค้า:

Sprite สไปร์ลิ้นจี่

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  Sprite สไปร์ลิ้นจี่

Nicotinemg
ระดับความเย็น
ระดับความหวาน
VG ตัวทำควัน
PG ตัวสร้างกลิ่น
คะแนนโดยรวม