Mad Grape องุ่นบ้า

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น องุ่น NIC : 3 ระดับความเย็น : 4/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 70 PG ตัวสร้างกลิ่น : 30 คะแนนโดยรวม 6/10

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Mad Grape องุ่นบ้า กลิ่น องุ่น

NIC : 3
ระดับความเย็น : 4/10
ระดับความหวาน : 5/10
VG ตัวทำควัน : 70
PG ตัวสร้างกลิ่น : 30

คะแนนโดยรวม 6/10