Bangsawan ม่วง

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น แอปเปิ้ลองุ่น NIC : 6 ระดับความเย็น : 6/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 70 PG ตัวสร้างกลิ่น : 30 คะแนนโดยรวม 6/10

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น แอปเปิ้ลองุ่น

NIC : 6
ระดับความเย็น : 6/10
ระดับความหวาน : 5/10
VG ตัวทำควัน : 70
PG ตัวสร้างกลิ่น : 30

คะแนนโดยรวม 6/10