50 PUNCH Grape

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น องุ่น NIC : 3 ระดับความเย็น : 6/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 60 PG ตัวสร้างกลิ่น : 40 คะแนนโดยรวม 6/10

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น องุ่น

NIC : 3
ระดับความเย็น : 6/10
ระดับความหวาน : 5/10
VG ตัวทำควัน : 60
PG ตัวสร้างกลิ่น : 40

คะแนนโดยรวม 6/10