Nice แตงโมดำ

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น แตงโม NIC : 6 ระดับความเย็น : 5/10 ระดับความหวาน : 5/10 VG ตัวทำควัน : 50 PG ตัวสร้างกลิ่น : 50 คะแนนโดยรวม 5/10

Share

Share

 

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น แตงโม

NIC : 6
ระดับความเย็น : 5/10
ระดับความหวาน : 5/10
VG ตัวทำควัน : 50
PG ตัวสร้างกลิ่น : 50

คะแนนโดยรวม 5/10