G ProJetc

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น ผมไม้รวม NIC : 3 ระดับความเย็น : 7/10 ระดับความหวาน : 4/10 VG ตัวทำควัน : 50 PG ตัวสร้างกลิ่น : 50 คะแนนโดยรวม 7/10

Share

Share

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า กลิ่น ผมไม้รวม

NIC : 3
ระดับความเย็น : 7/10
ระดับความหวาน : 4/10
VG ตัวทำควัน : 50
PG ตัวสร้างกลิ่น : 50

คะแนนโดยรวม 7/10